Hvilke varer må jeg ikke sende?

dao distribuerer ikke

  • Farligt gods
  • Levende eller døde dyr
  • Våben og våbendele samt aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive elementer samt våbenefterligninger, soft guns mv.
  • Letfordærvelige varer, herunder fødevarer, frostvarer, planter mv.
  • Varer, som har været påfyldt væsker eller som fortsat indeholder væsker (fx gearkasser og andre autodele)
  • Varer, som det strider mod lovgivningen at importere, eksportere eller distribuere i afsender-, modtager- eller transitlande (fx kopiprodukter, snus, medicin, ulovlige rusmidler, o.lign.)
  • Uemballeret gods eller gods, som ikke er egnet til pakkedistribution
  • Afgiftspligtige varer som f.eks. cigaretter, tobak og alkohol til levering uden for Danmark
  • Indhold, som det strider mod gældende sanktionslove at distribuere. Sanktionslove omfatter alle love, forskrifter og vedtægter, der pålægger lande, enkeltpersoner eller enheder sanktioner (herunder handelsrestriktioner og økonomiske sanktioner), herunder uden begrænsninger de sanktioner, der pålægges af FN, EU og EU-medlemsstater
  • Kontanter

dao kan afvise eller afbryde distributionen ved mistanke om fremsendelse af ovennævnte. Konstateres overtrædelser vil forsendelsen blive returneret til afsender mod betaling, eller overleveret til relevant myndighed.


Du kan læse mere i vores handelsbetingelser.