Hvordan emballerer jeg en pakke forsvarligt?

Kunden er ansvarlig for tilstrækkelig og forsvarlig emballering samt mærkning med en dao pakkelabel, eller daoE-LABEL købt via dao eller dao's samarbejdspartnere. Kunden accepterer ved køb af fragt, at flere pakker, der er fastgjort til hinanden og kun har én label, ikke erstattes hvis de kommer fra hinanden. dao eller en daoSHOP har ikke pligt til at foretage grundig kontrol af emballagen og erstatter ikke beskadigede pakker, hvis det vurderes at emballeringen ikke var tilstrækkelig og forsvarlig.

Pakker skal være emballeret, så de kan behandles i et automatisk sorteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at tage hensyn til pileafmærkninger, glasmærker, forsigtig-mærker og lignende.

Porcelæn, glas, teknisk udstyr, herunder fladskærme, computer-, it-, laserudstyr og andre skrøbelige varer skal emballeres i en kraftig yderemballage (papkasser eller andet transportegnet emballage). Den indre emballage skal bestå af tætsiddende, stødabsorberende materiale (ved teknisk udstyr skal det være formstøbt). Emballagen skal passe til indholdet. Alle hulrum skal fyldes med et velegnet materiale til at beskytte indholdet. Kunden skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og pakkens yderemballage.

Skade forårsaget af rystelser på interne komponenter, der ikke er fikseret optimalt under transporten, dækkes ikke af dao.

Glasemballerede varer og varer med flydende indhold skal sendes i en yderemballage, der er velegnet til distribution. Der skal anvendes en indre emballage, der beskytter varerne mod ydre påvirkninger og som absorberer og forhindrer evt. udsivning fra varerne. Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og pakkens yderemballage.

dao forbeholder sig retten til at destruere beskadiget indhold, der risikerer at skade personer, materiel eller andre pakker.Læs mere om dao's handelsbetingelser her